Alles heeft z'n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd


alles-heeft-z'n-schoonheid-alleen-ziet-niet-iedereen-dat-altijd
confuciusallesheeftz'nschoonheidalleenzietnietiedereendataltijdalles heeftheeft z'nz'n schoonheidschoonheid alleenalleen zietziet nietniet iedereeniedereen datdat altijdalles heeft z'nheeft z'n schoonheidz'n schoonheid alleenschoonheid alleen zietalleen ziet nietziet niet iedereenniet iedereen datiedereen dat altijdalles heeft z'n schoonheidheeft z'n schoonheid alleenz'n schoonheid alleen zietschoonheid alleen ziet nietalleen ziet niet iedereenziet niet iedereen datniet iedereen dat altijdalles heeft z'n schoonheid alleenheeft z'n schoonheid alleen zietz'n schoonheid alleen ziet nietschoonheid alleen ziet niet iedereenalleen ziet niet iedereen datziet niet iedereen dat altijd

Iedereen draagt op zijn rug een etiket, volgens hetwelk men hem beoordeelt en dat alleen hijzelf niet ziet -Paul Brulat
iedereen-draagt-op-zijn-rug-een-etiket-volgens-hetwelk-men-hem-beoordeelt-dat-alleen-hijzelf-niet-ziet
De wiskunde, oprecht bekeken, bezit niet alleen waarheid, maar opperste schoonheid - een schoonheid koud en streng, als dat van beeldhouwwerk -Bertrand Russell
de-wiskunde-oprecht-bekeken-bezit-niet-alleen-waarheid-maar-opperste-schoonheid-een-schoonheid-koud-streng-als-dat-van-beeldhouwwerk
Zou alles niet van nature in schoonheid overgaan, als wij niet altijd het volhardende werk onzer ziel kwamen verstoren? -Maurice Maeterlinck
zou-alles-niet-van-nature-in-schoonheid-overgaan-als-wij-niet-altijd-het-volhardende-werk-onzer-ziel-kwamen-verstoren
Domme gedachten heeft iedereen, alleen de wijze spreekt ze niet uit -Wilhelm Busch
domme-gedachten-heeft-iedereen-alleen-de-wijze-spreekt-ze-niet-uit