Alles heeft z'n schoonheid alleen ziet niet iedereen dat altijd


alles-heeft-z'n-schoonheid-alleen-ziet-niet-iedereen-dat-altijd
confuciusallesheeftz'nschoonheidalleenzietnietiedereendataltijdalles heeftheeft z'nz'n schoonheidschoonheid alleenalleen zietziet nietniet iedereeniedereen datdat altijdalles heeft z'nheeft z'n schoonheidz'n schoonheid alleenschoonheid alleen zietalleen ziet nietziet niet iedereenniet iedereen datiedereen dat altijdalles heeft z'n schoonheidheeft z'n schoonheid alleenz'n schoonheid alleen zietschoonheid alleen ziet nietalleen ziet niet iedereenziet niet iedereen datniet iedereen dat altijdalles heeft z'n schoonheid alleenheeft z'n schoonheid alleen zietz'n schoonheid alleen ziet nietschoonheid alleen ziet niet iedereenalleen ziet niet iedereen datziet niet iedereen dat altijd

Iedereen draagt op zijn rug een etiket, volgens hetwelk men hem beoordeelt en dat alleen hijzelf niet zietDe wiskunde, oprecht bekeken, bezit niet alleen waarheid, maar opperste schoonheid - een schoonheid koud en streng, als dat van beeldhouwwerkZou alles niet van nature in schoonheid overgaan, als wij niet altijd het volhardende werk onzer ziel kwamen verstoren?Cruciaal is dat je jezelf overhaalt om van de wereld te houden. Als je de schoonheid ziet van de breekbare menselijke soort, van bouwkunst, sport, staatsrecht, gastronomie en al die andere manieren die we verzonnen hebben om ons biologische repertoire te verfijnen, dan pas kun je eigen bijdrage, hoe klein ook, naar waarde schatten. Dat is een grote troost als je weet dat alles doorgaat als jij er niet meer bentEr is geen splitsing tussen mannelijk denken en vrouwelijk denken, er zijn op dat gebied alleen maar domme conventies van zijn en van denken en iedereen die ooit de moeite waard was, heeft er zich altijd aan onttrokkenDomme gedachten heeft iedereen, alleen de wijze spreekt ze niet uit