Alles is mogelijk bij de mens, er is geen touw aan hem vast te knopen, behalve om hem op te hangen


alles-is-mogelijk-bij-de-mens-er-is-geen-touw-aan-hem-vast-te-knopen-behalve-om-hem-op-te-hangen
harry mulischallesismogelijkbijdemensergeentouwaanhemvastteknopenbehalveomophangenalles isis mogelijkmogelijk bijbij dede menser isis geengeen touwtouw aanaan hemhem vastvast tete knopenbehalve omom hemhem opop tete hangenalles is mogelijkis mogelijk bijmogelijk bij debij de menser is geenis geen touwgeen touw aantouw aan hemaan hem vasthem vast tevast te knopenbehalve om hemom hem ophem op teop te hangenalles is mogelijk bijis mogelijk bij demogelijk bij de menser is geen touwis geen touw aangeen touw aan hemtouw aan hem vastaan hem vast tehem vast te knopenbehalve om hem opom hem op tehem op te hangenalles is mogelijk bij deis mogelijk bij de menser is geen touw aanis geen touw aan hemgeen touw aan hem vasttouw aan hem vast teaan hem vast te knopenbehalve om hem op teom hem op te hangen

Wie de eindjes aan elkaar vast wil knopen moet voortdurend in touw zijn -Alexander Pola
wie-de-eindjes-aan-elkaar-vast-wil-knopen-moet-voortdurend-in-touw-zijn
Het denken, dat de vrees voor de dood aankweekt, zegt: laten we hem uitstellen, laten we hem ontlopen, hem zoveel mogelijk op een afstand houden, laten we niet aan hem denken - maar u denkt er toch aan -Krishnamurti
het-denken-dat-de-vrees-voor-de-dood-aankweekt-zegt-laten-we-hem-uitstellen-laten-we-hem-ontlopen-hem-zoveel-mogelijk-op-een-afstand-houden-laten-we
Ze bewees hem haar liefde door met iedereen naar bed te gaan, behalve met hem. De theaterdirecteuren zullen hem bewijzen dat hij talent heeft door alle stukken te spelen, behalve de zijne -Alfred Capus
ze-bewees-hem-haar-liefde-door-met-iedereen-naar-bed-te-gaan-behalve-met-hem-de-theaterdirecteuren-zullen-hem-bewijzen-dat-hij-talent-heeft-door-alle
Vertrouw hem weinig, die alles prijst; nog minder hem, die alles veroordeelt; het minste hem, wie alles onverschillig laat -Johann Kaspar Lavater
vertrouw-hem-weinig-die-alles-prijst-nog-minder-hem-die-alles-veroordeelt-het-minste-hem-wie-alles-onverschillig-laat
Als u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de code -Harry Mulisch
als-u-het-mij-vraagt-heeft-de-mens-een-totaal-andere-structuur-dan-de-code-hem-wil-bijna-alles-wat-we-van-hem-weten-slaat-niet-op-hem-maar-op-de-code
Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet -Robert Burton
geen-touw-of-kabel-kan-zo-stevig-samensnoeren-zo-vast-binden-als-liefde-met-één-enkele-draad-doet