Alles wat we tegenkomen in het leven, wordt deel van ons


alles-wat-we-tegenkomen-in-het-leven-wordt-deel-van-ons
alfred lord tennysonalleswatwetegenkomeninhetlevenwordtdeelvanonsalles watwat wewe tegenkomentegenkomen inin hethet levenwordt deeldeel vanvan onsalles wat wewat we tegenkomenwe tegenkomen integenkomen in hetin het levenwordt deel vandeel van onsalles wat we tegenkomenwat we tegenkomen inwe tegenkomen in hettegenkomen in het levenwordt deel van onsalles wat we tegenkomen inwat we tegenkomen in hetwe tegenkomen in het leven

Een groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moeten -Seneca
een-groot-deel-van-ons-leven-wordt-doorgevracht-met-verkeerd-doen-het-grootste-deel-met-niets-doen-het-geheel-met-iets-anders-doen-dan-wij-zouden
Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf. Wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet -Hermann Hesse
als-iemand-haat-haat-iets-in-hem-wat-deel-is-van-jezelf-wat-geen-deel-van-onszelf-is-verontrust-ons-niet
En toch telkens weer zullen we je tegenkomen. Zeg nooit het is voorbij. Slechts je lichaam werd van ons weggenomen, niet wie je was en ook niet wat je zei -Onbekend
en-toch-telkens-weer-zullen-we-tegenkomen-zeg-nooit-het-is-voorbij-slechts-lichaam-werd-van-ons-weggenomen-niet-wie-was-ook-niet-wat-zei
Alles wat onze neigingen in ons opgesloten houdt en hun vrije activiteiten naar buiten afremt, is voor ons leven een vergif -Rabindranath Tagore
alles-wat-onze-neigingen-in-ons-opgesloten-houdt-hun-vrije-activiteiten-naar-buiten-afremt-is-voor-ons-leven-een-vergif
Bijna alles wat wij fel begeren, valt ons eenmaal ten deel. Maar waarom moet dat juist gebeuren op een tijdstip, dat wij opgehouden hebben het te begeren? -Daniel Stern
bijna-alles-wat-wij-fel-begeren-valt-ons-eenmaal-ten-deel-maar-waarom-moet-dat-juist-gebeuren-op-een-tijdstip-dat-wij-opgehouden-hebben-het-te