Als 'k doof was, zou 'k niet kunnen schrijven


als-'k-doof-was-zou-'k-niet-kunnen-schrijven
multatulials'kdoofwaszounietkunnenschrijvenals 'kk doofdoof waszou 'kk nietniet kunnenkunnen schrijvenals 'k doofk doof waszou 'k nietk niet kunnenniet kunnen schrijvenals 'k doof waszou 'k niet kunnenk niet kunnen schrijvenzou 'k niet kunnen schrijven

Hoevelen zijn er niet, op wier boekenkast men zou kunnen schrijven: 'Uitwendig', als op medicijnflessen!Hoeveel mensen zijn er niet, op wier boekenkasten men zou kunnen schrijven: `uitwendig', als op medicijnflessenMen moet geld hebben om te kunnen schrijven, maar nog meer om niet te kunnen schrijvenJe zou net zo snel moeten kunnen schrijven als een ander het lezen kanMen zou boekdelen kunnen schrijven over de onvroomheid der vromenIk zou het heerlijk vinden als ik in rust en vrede zou kunnen genieten van mijn oude dag, maar ik weet dat ik, zoals zovelen van u, niet zal kunnen rusten zolang ons geliefde continent verwoest wordt door een dodelijke epidemie