Als de dingen volledig duidelijk worden gemaakt, raken de mensen in de war


als-de-dingen-volledig-duidelijk-worden-gemaakt-raken-de-mensen-in-de-war
lode marleyalsdedingenvolledigduidelijkwordengemaaktrakenmenseninwarals dede dingendingen volledigvolledig duidelijkduidelijk wordenworden gemaaktraken dede mensenmensen inin dede warals de dingende dingen volledigdingen volledig duidelijkvolledig duidelijk wordenduidelijk worden gemaaktraken de mensende mensen inmensen in dein de warals de dingen volledigde dingen volledig duidelijkdingen volledig duidelijk wordenvolledig duidelijk worden gemaaktraken de mensen inde mensen in demensen in de warals de dingen volledig duidelijkde dingen volledig duidelijk wordendingen volledig duidelijk worden gemaaktraken de mensen in dede mensen in de war

Als het hart voorgaat en de weg verlicht, worden vele dingen duidelijk, die anders in duisternis gehuld zijnHet is met geluk als met uurwerken: de minst ingewikkelde zijn die welke het minst in de war rakenMensen worden niet als staatsburgers geboren, maar als zodanig gemaaktAls onze argumenten wat al te duidelijk weerlegd worden, worden wij driftigDe dingen raken altijd zoek omdat de mensen altijd zoeken waar ze niet liggenVoorspoed en vooruitgang zitten in de dingen, die nog gemaakt moeten worden