Als de doden konden spreken zou men niet zoveel goeds van hen zeggen


als-de-doden-konden-spreken-zou-men-niet-zoveel-goeds-van-hen-zeggen
carmen sylvaalsdedodenkondensprekenzoumennietzoveelgoedsvanhenzeggenals dede dodendoden kondenkonden sprekenspreken zouzou menmen nietniet zoveelzoveel goedsgoeds vanvan henhen zeggenals de dodende doden kondendoden konden sprekenkonden spreken zouspreken zou menzou men nietmen niet zoveelniet zoveel goedszoveel goeds vangoeds van henvan hen zeggenals de doden kondende doden konden sprekendoden konden spreken zoukonden spreken zou menspreken zou men nietzou men niet zoveelmen niet zoveel goedsniet zoveel goeds vanzoveel goeds van hengoeds van hen zeggenals de doden konden sprekende doden konden spreken zoudoden konden spreken zou menkonden spreken zou men nietspreken zou men niet zoveelzou men niet zoveel goedsmen niet zoveel goeds vanniet zoveel goeds van henzoveel goeds van hen zeggen

Men moest alleen dan van zijn vijanden praten, als men wat goeds van hen te zeggen hadBooswichten doen soms goede daden. Men zou zeggen dat ze willen zien of dit zoveel genoegen doet als de eerlijke mensen bewerenOm door de vrouwen bemind te worden moet men hun laten geloven dat men hen niet kent. Zij kunnen onmogelijk aannemen dat een man hen zou kennen en toch van hen houdenZeg niets goeds van uzelve; men zou het niet geloven; zeg niets kwaads over uzelve; men zou u aan uw woord houdenMen moet van de doden geen kwaad sprekenAls blikken konden doden, was het leven al lang naar de bliksem