Als de wijzen zich nooit vergisten, zouden de dwazen wanhopig worden


als-de-wijzen-zich-nooit-vergisten-zouden-de-dwazen-wanhopig-worden
johann wolfgang von goethealsdewijzenzichnooitvergistenzoudendwazenwanhopigwordenals dede wijzenwijzen zichzich nooitnooit vergistenzouden dede dwazendwazen wanhopigwanhopig wordenals de wijzende wijzen zichwijzen zich nooitzich nooit vergistenzouden de dwazende dwazen wanhopigdwazen wanhopig wordenals de wijzen zichde wijzen zich nooitwijzen zich nooit vergistenzouden de dwazen wanhopigde dwazen wanhopig wordenals de wijzen zich nooitde wijzen zich nooit vergistenzouden de dwazen wanhopig worden

Het enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachtsMen houdt de mensen veelal voor gevaarlijker dan ze zijn. Dwazen en wijzen zijn onschadelijk, alleen de half-wijzen en de half-dwazen richtten onheil aanWijzen leren meer van dwazen, dan dwazen van wijzen.De wijzen leren meer van de dwazen, dan de dwazen van de wijzenAls apen er zouden in slagen zich te vervelen, dan zouden ze mensen kunnen wordenAls we alle deskundigen van ons land achter elkaar zouden leggen zouden ze nog steeds alle kanten op wijzen