Als dit koffie is, breng me dan alstublieft thee, maar als dit thee is, breng mij dan alstublieft koffie


als-dit-koffie-is-breng-me-dan-alstublieft-thee-maar-als-dit-thee-is-breng-mij-dan-alstublieft-koffie
abraham lincolnalsditkoffieisbrengmedanalstubliefttheemaaralstheemijals ditdit koffiekoffie isbreng meme dandan alstublieftalstublieft theemaar alsals ditdit theethee isbreng mijmij dandan alstublieftalstublieft koffieals dit koffiedit koffie isbreng me danme dan alstublieftdan alstublieft theemaar als ditals dit theedit thee isbreng mij danmij dan alstublieftdan alstublieft koffieals dit koffie isbreng me dan alstublieftme dan alstublieft theemaar als dit theeals dit thee isbreng mij dan alstublieftmij dan alstublieft koffiebreng me dan alstublieft theemaar als dit thee isbreng mij dan alstublieft koffie

Elke morgen breng ik mijn vrouw koffie aan bed. Het enige wat ze nog moet doen, is hem malen -Coluche
elke-morgen-breng-ik-mijn-vrouw-koffie-aan-bed-het-enige-wat-ze-nog-moet-doen-is-hem-malen
Als u ooit een steeds matter wordende conversatie weer op gang moet brengen, breng het gesprek dan op eten -Leigh Hunt
als-u-ooit-een-steeds-matter-wordende-conversatie-weer-op-gang-moet-brengen-breng-het-gesprek-dan-op-eten
Weet gij iets beters, zeg het dan; zo niet, gebruik dit dan met mij -Horatius
weet-gij-iets-beters-zeg-het-dan-zo-niet-gebruik-dit-dan-met-mij
Het leven is één grote komedie. Maak er alstublieft geen drama van -Huguette de Backer
het-leven-is-één-grote-komedie-maak-er-alstublieft-geen-drama-van