Als een feministe kookt, is het eerder uit woede


als-een-feministe-kookt-is-het-eerder-uit-woede
hugo olaertsalseenfeministekooktisheteerderuitwoedeals eeneen feministefeministe kooktis hethet eerdereerder uituit woedeals een feministeeen feministe kooktis het eerderhet eerder uiteerder uit woedeals een feministe kooktis het eerder uithet eerder uit woedeis het eerder uit woede

Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is woede een teken van zwakteWaar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is de woede een teken van zwakteHet schuim, dat boven komt, als de natie kooktAls ik een radicaal-lesbische feministe zie vraag ik me enkel af of haar luiers wel op tijd zijn verschoondZolang de pot kookt, leeft de vriendschapHandelen bij woede is als de zeilen hijsen tijdens een storm