Als een man het leven kunstzinnig benadert, ligt zijn verstand in zijn hart


als-een-man-het-leven-kunstzinnig-benadert-ligt-zijn-verstand-in-zijn-hart
oscar wildealseenmanhetlevenkunstzinnigbenadertligtzijnverstandinhartals eeneen manman hethet levenleven kunstzinnigkunstzinnig benadertligt zijnzijn verstandin zijnzijn hartals een maneen man hetman het levenhet leven kunstzinnigleven kunstzinnig benadertligt zijn verstandzijn verstand inverstand in zijnin zijn hartals een man heteen man het levenman het leven kunstzinnighet leven kunstzinnig benadertligt zijn verstand inzijn verstand in zijnverstand in zijn hartals een man het leveneen man het leven kunstzinnigman het leven kunstzinnig benadertligt zijn verstand in zijnzijn verstand in zijn hart

De tragedie van het leven ligt in wat er binnen in een man sterft tijdens zijn leven -Albert Schweitzer
de-tragedie-van-het-leven-ligt-in-wat-er-binnen-in-een-man-sterft-tijdens-zijn-leven
Met verstand kan het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand -Comtesse Diane de Beausacq
met-verstand-kan-het-hart-nabootsen-maar-het-hart-niet-het-verstand
Wat in het hart van een nuchter man is, ligt op de tong van een dronkaard -Plutarchus
wat-in-het-hart-van-een-nuchter-man-is-ligt-op-de-tong-van-een-dronkaard
Het verstand kan wel het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand -Comtesse Diane de Beausacq
het-verstand-kan-wel-het-hart-nabootsen-maar-het-hart-niet-het-verstand
Wat is nodig om toegevend te zijn? Veel gezond verstand en een beetje medelijden in het hart -Madame Swetchine
wat-is-nodig-om-toegevend-te-zijn-veel-gezond-verstand-een-beetje-medelijden-in-het-hart
Iedereen spreekt lovend over zijn hart, maar niemand durft zo over zijn verstand spreken -Francois de la Rochefoucauld
iedereen-spreekt-lovend-over-zijn-hart-maar-niemand-durft-zo-over-zijn-verstand-spreken