Als een man zich volledig inzet voor een ideaal, wordt hij onoverwinnelijk


als-een-man-zich-volledig-inzet-voor-een-ideaal-wordt-hij-onoverwinnelijk
mahatma gandhialseenmanzichvollediginzetvoorideaalwordthijonoverwinnelijkals eeneen manman zichzich volledigvolledig inzetinzet vooreen ideaalwordt hijhij onoverwinnelijkals een maneen man zichman zich volledigzich volledig inzetvolledig inzet voorinzet voor eenvoor een ideaalwordt hij onoverwinnelijkals een man zicheen man zich volledigman zich volledig inzetzich volledig inzet voorvolledig inzet voor eeninzet voor een ideaalals een man zich volledigeen man zich volledig inzetman zich volledig inzet voorzich volledig inzet voor eenvolledig inzet voor een ideaal

De werklijkheid bederft als het ideaal er zijn parfum niet brengt; maar het ideaal zelf, als het zich niet met de werkelijkheid verbindt, wordt een vergif -Henri Frédéric Amiel
de-werklijkheid-bederft-als-het-ideaal-er-zijn-parfum-niet-brengt-maar-het-ideaal-zelf-als-het-zich-niet-met-de-werkelijkheid-verbindt-wordt-een
Hij die zich in zijn ouderdom als een jonge man gedraagt, is als de man die de trompet steekt voor de aanval te midden van de terugtocht -Keikavus
hij-die-zich-in-zijn-ouderdom-als-een-jonge-man-gedraagt-is-als-de-man-die-de-trompet-steekt-voor-de-aanval-te-midden-van-de-terugtocht
De werkelijkheid bederft wanneer het ideaal er niet zijn parfum aan toevoegt, maar het ideaal zelf wordt tot een vergif, indien het zich niet met de werkelijkheid verbindt -Henri Frédéric Amiel
de-werkelijkheid-bederft-wanneer-het-ideaal-er-niet-zijn-parfum-aan-toevoegt-maar-het-ideaal-zelf-wordt-tot-een-vergif-indien-het-zich-niet-met-de
Wanneer een man wijs is, wordt hij rijk, en als hij rijk is, wordt hij dwaas, of anders zijn vrouw wel -Finley Peter Dunne
wanneer-een-man-wijs-is-wordt-hij-rijk-als-hij-rijk-is-wordt-hij-dwaas-of-anders-zijn-vrouw-wel
Een eerste vereiste voor en goed burger van deze Republiek van ons, is dat hij in staat moet zijn en bereid is zich volledig in te zetten -Theodore Roosevelt
een-eerste-vereiste-voor-goed-burger-van-deze-republiek-van-ons-is-dat-hij-in-staat-moet-zijn-bereid-is-zich-volledig-in-te-zetten