Als gij een wijs antwoord verlangt, moet gij ook verstandig vragen


als-gij-een-wijs-antwoord-verlangt-moet-gij-ook-verstandig-vragen
johann wolfgang von goethealsgijeenwijsantwoordverlangtmoetookverstandigvragenals gijgij eeneen wijswijs antwoordantwoord verlangtmoet gijgij ookook verstandigverstandig vragenals gij eengij een wijseen wijs antwoordwijs antwoord verlangtmoet gij ookgij ook verstandigook verstandig vragenals gij een wijsgij een wijs antwoordeen wijs antwoord verlangtmoet gij ook verstandiggij ook verstandig vragenals gij een wijs antwoordgij een wijs antwoord verlangtmoet gij ook verstandig vragen

Gij zijt slechts een mens, en wat gij verlangt is goddelijk -Ovidius
gij-zijt-slechts-een-mens-wat-gij-verlangt-is-goddelijk
Verlangt gij voor goede daden loon, dan verlaagt gij u tot dienaar -Leopold Schefer
verlangt-gij-voor-goede-daden-loon-dan-verlaagt-gij-u-tot-dienaar
Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed -Kahlil Gibran
gij-bidt-als-gij-wanhopig-zijt-in-nood-mocht-gij-ook-bidden-in-de-volheid-van-uw-vreugde-in-de-dagen-van-uw-overvloed
Gij hebt dit masker nu eenmaal aangenomen, nu moet gij ook uw rol spelen -Seneca
gij-hebt-dit-masker-nu-eenmaal-aangenomen-nu-moet-gij-ook-uw-rol-spelen
Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt -Fliegende Blätter
wilt-gij-in-uw-ouderdom-gelukkig-zijn-dan-moet-gij-vergeten-wat-gij-in-uw-jeugd-verzuimd-hebt
Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt? -Maharishi
waarom-wilt-gij-weten-wat-gij-zult-zijn-na-uw-dood-als-gij-nog-niet-weet-wat-gij-nu-zijt