Als je het wilt doen moet je niet zeuren, als je wilt zeuren moet je het niet doen


als-het-wilt-doen-moet-niet-zeuren-als-wilt-zeuren-moet-het-niet-doen
freek de jongealshetwiltdoenmoetnietzeurenalszeurenals jeje hethet wiltwilt doendoen moetmoet jeje nietniet zeurenals jeje wiltwilt zeurenzeuren moetmoet jeje hethet nietniet doenals je hetje het wilthet wilt doenwilt doen moetdoen moet jemoet je nietje niet zeurenals je wiltje wilt zeurenwilt zeuren moetzeuren moet jemoet je hetje het niethet niet doenals je het wiltje het wilt doenhet wilt doen moetwilt doen moet jedoen moet je nietmoet je niet zeurenals je wilt zeurenje wilt zeuren moetwilt zeuren moet jezeuren moet je hetmoet je het nietje het niet doenals je het wilt doenje het wilt doen moethet wilt doen moet jewilt doen moet je nietdoen moet je niet zeurenals je wilt zeuren moetje wilt zeuren moet jewilt zeuren moet je hetzeuren moet je het nietmoet je het niet doen

Wat je ook wilt doen, als je er goed in wil zijn, moet je het lief  hebben en in staat zijn om er offers voor te brengenMen moet niet handelen uit gehoorzaamheid jegens een mens, als je het kunt doen omdat je dat van binnen uit moet doenAls je andere mensen wilt laten huilen, moet je zelf huilen. Als je andere mensen wilt laten lachen, moet je gezicht ernstig blijvenAls je geniaal wilt zijn, moet je te ver gaan, en als je niet te ver gaat, is het niet goed, dan is het alleen maar waar en de waarheid is saaiTussen nietsdoeners en nietsdoeners is een groot verschil. Er zijn er die uit luiheid en lafheid van karakter niets doen; als je wilt kun je mij voor zo een houden. Dan is er ook nog een ander soort nietsdoener, de nietsdoener tegen wil en dank, die tegen wil en dank, die innerlijk verteerd wordt door een groot verlangen naar actie; die niets doet omdat hij niet in staat is iets te doen. Dat is een heel ander soort nietsdoener; je kunt als je wilt, me voor zo een houdenWat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen