Als iets maar lang genoeg is verouderd, wordt het vanzelf wel weer nieuw


als-iets-maar-lang-genoeg-is-verouderd-wordt-het-vanzelf-wel-weer-nieuw
william moorealsietsmaarlanggenoegisverouderdwordthetvanzelfwelweernieuwals ietsiets maarmaar langlang genoeggenoeg isis verouderdwordt hethet vanzelfvanzelf welwel weerweer nieuwals iets maariets maar langmaar lang genoeglang genoeg isgenoeg is verouderdwordt het vanzelfhet vanzelf welvanzelf wel weerwel weer nieuwals iets maar langiets maar lang genoegmaar lang genoeg islang genoeg is verouderdwordt het vanzelf welhet vanzelf wel weervanzelf wel weer nieuwals iets maar lang genoegiets maar lang genoeg ismaar lang genoeg is verouderdwordt het vanzelf wel weerhet vanzelf wel weer nieuw

Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf interessantZo'n tekeningetje als bijgaand is eenvoudig genoeg van lijnen, doch om als men voor ’t model zit die eenvoudige karakteristieke lijnen te vatten is moeilijk genoeg. Die lijnen zijn nu zo eenvoudig dat men ze met de pen om kan trekken, maar ik zeg nog eens, de kwestie is die grote lijnen te vinden, zodat met een paar strepen of krassen men het essentiële zegt. De lijnen zó te kiezen dat ’t vanzelf spreekt als ’t ware dat ze zo lopen moeten, dat is iets dat echter niet vanzelf gaatNa dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaandeAls ik maar genoeg woorden gebruik, zit de waarheid er vanzelf tussenAls je te jong bent heb je geen goed oordeel, en evenmin als je te oud bent. Als je niet genoeg over iets nadenkt of te veel, houd je koppig vol en wordt het je stokpaardje. Bekijk je je werk meteen als het af is dan ben je nog volkomen bevooroordeeld en doe je het te lang er na dan kom je er niet meer inEén enkele persoon is wel geschikt om iets op te bouwen, maar als de verantwoordelijkheid voor wat hij heeft opgebouwd bij de eenling blijft berusten, dan zal het geen lang leven beschoren zijn