Als ik de pers de vrije teugel laat, blijf ik geen drie maanden meer aan het bewind


als-ik-de-pers-de-vrije-teugel-laat-blijf-ik-geen-drie-maanden-meer-aan-het-bewind
napoleonalsikdepersvrijeteugellaatblijfgeendriemaandenmeeraanhetbewindals ikik dede perspers dede vrijevrije teugelteugel laatblijf ikik geengeen driedrie maandenmaanden meermeer aanaan hethet bewindals ik deik de persde pers depers de vrijede vrije teugelvrije teugel laatblijf ik geenik geen driegeen drie maandendrie maanden meermaanden meer aanmeer aan hetaan het bewindals ik de persik de pers dede pers de vrijepers de vrije teugelde vrije teugel laatblijf ik geen drieik geen drie maandengeen drie maanden meerdrie maanden meer aanmaanden meer aan hetmeer aan het bewindals ik de pers deik de pers de vrijede pers de vrije teugelpers de vrije teugel laatblijf ik geen drie maandenik geen drie maanden meergeen drie maanden meer aandrie maanden meer aan hetmaanden meer aan het bewind

Men bestudeert elkaar drie weken, men bemint elkaar drie maanden, men twist drie jaar, men duldt elkaar dertig jaar, en dan beginnen de kinderen van voren af aanTijdens het bewind van het kapitalisme kan niets het moreel verval van de pers stoppenOok de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebbenZe laten hun begeerte de vrije teugel en houden hun geweten in toom, terwijl ze het omgekeerde zouden moeten doenZe laten hun begeerte de vrije teugel en houden hun geweten in toom,terwijl ze het omgekeerde zouden moeten doenWe hebben nu die christelijke boys aan het bewind. Het begint met de koopzondagen, dadelijk mag ik net zoals in de vijftiger jaren op zondag niet meer naar het zwembad, en die meneer Rouvoet zei ook al in de media dat we allemaal grotere gezinnen moesten nemen. Ik betaal me nu al scheel aan de alimentatie, schei uit zeg