Als ik duizend zonen had, zou ik hen als eerste levensregel willen leren schrale drankjes af te zweren


als-ik-duizend-zonen-had-zou-ik-hen-als-eerste-levensregel-willen-leren-schrale-drankjes-af-te-zweren
william shakespearealsikduizendzonenhadzouhenalseerstelevensregelwillenlerenschraledrankjesaftezwerenals ikik duizendduizend zonenzonen hadzou ikik henhen alsals eersteeerste levensregellevensregel willenwillen lerenleren schraleschrale drankjesdrankjes afaf tete zwerenals ik duizendik duizend zonenduizend zonen hadzou ik henik hen alshen als eersteals eerste levensregeleerste levensregel willenlevensregel willen lerenwillen leren schraleleren schrale drankjesschrale drankjes afdrankjes af teaf te zwerenals ik duizend zonenik duizend zonen hadzou ik hen alsik hen als eerstehen als eerste levensregelals eerste levensregel willeneerste levensregel willen lerenlevensregel willen leren schralewillen leren schrale drankjesleren schrale drankjes afschrale drankjes af tedrankjes af te zwerenals ik duizend zonen hadzou ik hen als eersteik hen als eerste levensregelhen als eerste levensregel willenals eerste levensregel willen lereneerste levensregel willen leren schralelevensregel willen leren schrale drankjeswillen leren schrale drankjes afleren schrale drankjes af teschrale drankjes af te zweren

Afgunst heeft duizend zonen die zich verdringenDe volksmenners zeggen, dat zij het volk willen inlichten. Als het volk ingelicht was, zou het hen wegjagenVaak schaadt het  gezag van de onderwijzer aan hen, die leren willenAls je de Engelsen kon leren praten en de Ieren kon leren luisteren zou onze samenleving erg beschaafd zijnVerdriet schijnt ons gezonden te worden om ons te leren, evenals wij de kooi donker maken, als wij een vogel willen leren zingenDe valse schaamte der dwazen belet hen hun zweren te ontbloten, zodat zij ongenezen blijven