Als liefde ziek wordt en vervalt, bedient het zich van gedwongen vormelijkheid


als-liefde-ziek-wordt-vervalt-bedient-het-zich-van-gedwongen-vormelijkheid
william shakespearealsliefdeziekwordtvervaltbedienthetzichvangedwongenvormelijkheidals liefdeliefde ziekziek wordtwordt enen vervaltbedient hethet zichzich vanvan gedwongengedwongen vormelijkheidals liefde ziekliefde ziek wordtziek wordt enwordt en vervaltbedient het zichhet zich vanzich van gedwongenvan gedwongen vormelijkheidals liefde ziek wordtliefde ziek wordt enziek wordt en vervaltbedient het zich vanhet zich van gedwongenzich van gedwongen vormelijkheidals liefde ziek wordt enliefde ziek wordt en vervaltbedient het zich van gedwongenhet zich van gedwongen vormelijkheid

Ons karakter is in het gareel gedwongen van ruilen en ontvangen, van verkwanselen en consumeren. Alles, zowel geestelijke als materiële zaken, wordt tot ruil- en consumptie-artikel. -Erich Fromm
ons-karakter-is-in-het-gareel-gedwongen-van-ruilen-ontvangen-van-verkwanselen-consumeren-alles-zowel-geestelijke-als-materië-zaken-wordt-tot-ruil
Wie zich alle liefde ontzegt, is niet minder ziek dan hij die haar al te veel begeert -Euripides
wie-zich-alle-liefde-ontzegt-is-niet-minder-ziek-dan-hij-die-haar-al-te-veel-begeert
De virtuoos dient niet de muziek, hij bedient er zich van -Jean Cocteau
de-virtuoos-dient-niet-de-muziek-hij-bedient-er-zich-van
Uiteindelijk komt het hierop neer: dat men moet liefhebben om niet ziek te worden en men ziek wordt wanneer men niet kan beminnen -Sigmund Freud
uiteindelijk-komt-het-hierop-neer-dat-men-moet-liefhebben-om-niet-ziek-te-worden-men-ziek-wordt-wanneer-men-niet-kan-beminnen
Een dokter die ziek wordt, maakt zich schuldig aan een beroepsfout -Françoise Dorin
een-dokter-die-ziek-wordt-maakt-zich-schuldig-aan-een-beroepsfout
Men kan iemand, die zich nooit in de wereld bewogen heeft, herkennen aan zijn overdreven vormelijkheid -Joseph Addison
men-kan-iemand-die-zich-nooit-in-de-wereld-bewogen-heeft-herkennen-aan-zijn-overdreven-vormelijkheid