Als mannen zwanger konden worden was abortus een sacrament


als-mannen-zwanger-konden-worden-was-abortus-een-sacrament
gloria steinemalsmannenzwangerkondenwordenwasabortuseensacramentals mannenmannen zwangerzwanger kondenkonden wordenworden waswas abortusabortus eeneen sacramentals mannen zwangermannen zwanger kondenzwanger konden wordenkonden worden wasworden was abortuswas abortus eenabortus een sacramentals mannen zwanger kondenmannen zwanger konden wordenzwanger konden worden waskonden worden was abortusworden was abortus eenwas abortus een sacramentals mannen zwanger konden wordenmannen zwanger konden worden waszwanger konden worden was abortuskonden worden was abortus eenworden was abortus een sacrament

Zou het niet geweldig zijn als we vooruit konden kijken naar een wereld waarin geen kind zal worden achtergelaten?Als de geheime geschiedenis van boeken kon worden geschreven, en de intieme gedachten van de schrijvers overal konden worden aangetekend, hoevele onnozele boeken zouden dan belangwekkend worden, en hoevele vervelende verhalen zouden de lezer boeienAls het om asielzoekers gaat, is Nederland vol, maar als een vrouw zwanger is, wordt ze gefeliciteerdDenkbeelden zijn als baarden: mannen krijgen ze pas als ze volwassen gaan wordenDe meeste mannen zijn dood als ze rusten en worden gek als ze in actie tredenZe konden het niet eens worden. De pauze tussen de beraadslagingen was te kort