Als oprecht democraat eerbiedig ik iedere mening: het is immers het goed recht van mijn buurman om ongelijk te hebben


als-oprecht-democraat-eerbiedig-ik-iedere-mening-het-is-immers-het-goed-recht-van-mijn-buurman-om-ongelijk-te-hebben
jan greshoffalsoprechtdemocraateerbiedigikiederemeninghetisimmersgoedrechtvanmijnbuurmanomongelijktehebbenals oprechtoprecht democraatdemocraat eerbiedigeerbiedig ikik iedereiedere meninghet isis immersimmers hethet goedgoed rechtrecht vanvan mijnmijn buurmanbuurman omom ongelijkongelijk tete hebbenals oprecht democraatoprecht democraat eerbiedigdemocraat eerbiedig ikeerbiedig ik iedereik iedere meninghet is immersis immers hetimmers het goedhet goed rechtgoed recht vanrecht van mijnvan mijn buurmanmijn buurman ombuurman om ongelijkom ongelijk teongelijk te hebbenals oprecht democraat eerbiedigoprecht democraat eerbiedig ikdemocraat eerbiedig ik iedereeerbiedig ik iedere meninghet is immers hetis immers het goedimmers het goed rechthet goed recht vangoed recht van mijnrecht van mijn buurmanvan mijn buurman ommijn buurman om ongelijkbuurman om ongelijk teom ongelijk te hebbenals oprecht democraat eerbiedig ikoprecht democraat eerbiedig ik iederedemocraat eerbiedig ik iedere meninghet is immers het goedis immers het goed rechtimmers het goed recht vanhet goed recht van mijngoed recht van mijn buurmanrecht van mijn buurman omvan mijn buurman om ongelijkmijn buurman om ongelijk tebuurman om ongelijk te hebben

Het heeft geen zin met mannen te ruzieen, ze hebben immers toch altijd ongelijk -Zsa Zsa Gabor
het-heeft-geen-zin-met-mannen-te-ruzieen-ze-hebben-immers-toch-altijd-ongelijk
De vrouwen hebben geen ongelijk als zij zich niet willen aanpassen aan de voorschriften die op de wereld zijn ingesteld: de mannen hebben ze immers opgesteld zonder de vrouwen erin te kennen -Michel Eyquem de Montaigne
de-vrouwen-hebben-geen-ongelijk-als-zij-zich-niet-willen-aanpassen-aan-de-voorschriften-die-op-de-wereld-zijn-ingesteld-de-mannen-hebben-ze-immers
Geen mensen, die zo dikwijls ongelijk hebben, als zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebben -Francois de la Rochefoucauld
geen-mensen-die-zo-dikwijls-ongelijk-hebben-als-zij-die-het-niet-kunnen-uitstaan-ongelijk-te-hebben
Luister, iedereen heeft recht op mijn mening -Madonna
luister-iedereen-heeft-recht-op-mijn-mening
Geen mensen die vaker ongelijk hebben dan zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebben -Francois de la Rochefoucauld
geen-mensen-die-vaker-ongelijk-hebben-dan-zij-die-het-niet-kunnen-uitstaan-ongelijk-te-hebben
Iedere ontwikkeling is naar mijn mening eerst met haar parodie voltooid -Sören Kierkegaard
iedere-ontwikkeling-is-naar-mijn-mening-eerst-met-haar-parodie-voltooid