Als twee mensen het ergens over eens zijn, kun je er zeker van zijn dat er maar één over nagedacht heeft


als-twee-mensen-het-ergens-over-eens-zijn-kun-er-zeker-van-zijn-dat-er-maar-één-over-nagedacht-heeft
lyndon b. johnsonalstweemensenhetergensovereenszijnkunerzekervanzijndatmaaréénnagedachtheeftals tweetwee mensenmensen hethet ergensergens overover eenseens zijnkun jeje erer zekerzeker vanvan zijnzijn datdat erer maarmaar éénéén overover nagedachtnagedacht heeftals twee mensentwee mensen hetmensen het ergenshet ergens overergens over eensover eens zijnkun je erje er zekerer zeker vanzeker van zijnvan zijn datzijn dat erdat er maarer maar éénmaar één overéén over nagedachtover nagedacht heeftals twee mensen hettwee mensen het ergensmensen het ergens overhet ergens over eensergens over eens zijnkun je er zekerje er zeker vaner zeker van zijnzeker van zijn datvan zijn dat erzijn dat er maardat er maar ééner maar één overmaar één over nagedachtéén over nagedacht heeftals twee mensen het ergenstwee mensen het ergens overmensen het ergens over eenshet ergens over eens zijnkun je er zeker vanje er zeker van zijner zeker van zijn datzeker van zijn dat ervan zijn dat er maarzijn dat er maar ééndat er maar één overer maar één over nagedachtmaar één over nagedacht heeft

Iemand heeft ooit eens gezegd: 'Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd.' -Friedrich Nietzsche
iemand-heeft-ooit-eens-gezegd-'er-zijn-twee-mensen-waar-ik-nooit-diep-over-nagedacht-heb-dat-is-het-bewijs-dat-ik-van-hen-houd'
Als een man met overdreven hartstocht zijn kinderen liefheeft, kun je er zeker van zijn dat hij niet gelukkig is -Carmen Sylva
als-een-man-met-overdreven-hartstocht-zijn-kinderen-liefheeft-kun-er-zeker-van-zijn-dat-hij-niet-gelukkig-is
Als twee mensen het erg goed met elkaar hebben getroffen, kan men er bijna zeker van zijn dat er een vergissing in het spel is -Johann Wolfgang von Goethe
als-twee-mensen-het-erg-goed-met-elkaar-hebben-getroffen-kan-men-er-bijna-zeker-van-zijn-dat-er-een-vergissing-in-het-spel-is
Als twee mannen het over alles eens zijn, kunt u veilig aannemen dat een van beiden al het denkwerk heeft verricht -Lyndon B. Johnson
als-twee-mannen-het-over-alles-eens-zijn-kunt-u-veilig-aannemen-dat-een-van-beiden-al-het-denkwerk-heeft-verricht
Wanneer iemand beweert dat je met geld alles kunt bereiken, dan kun je er zeker van zijn dat hij nooit wat heeft gehad -Aristoteles Onassis
wanneer-iemand-beweert-dat-met-geld-alles-kunt-bereiken-dan-kun-er-zeker-van-zijn-dat-hij-nooit-wat-heeft-gehad
Ergens ter wereld moet er een hand zijn, een hand die streelt door je haar. Ergens ter wereld twee troostende ogen. Ergens ter wereld maar waar? -Onbekend
ergens-ter-wereld-moet-er-een-hand-zijn-een-hand-die-streelt-door-haar-ergens-ter-wereld-twee-troostende-ogen-ergens-ter-wereld-maar-waar