Als je veel van voetbal houdt kun je niet zeggen: volleybal deugt niet, want ze maken altijd hands


als-veel-van-voetbal-houdt-kun-niet-zeggen-volleybal-deugt-niet-want-ze-maken-altijd-hands
nico scheepmakeralsveelvanvoetbalhoudtkunnietzeggenvolleybaldeugtnietwantzemakenaltijdhandsals jeje veelveel vanvan voetbalvoetbal houdthoudt kunkun jeje nietniet zeggenvolleybal deugtdeugt nietwant zeze makenmaken altijdaltijd handsals je veelje veel vanveel van voetbalvan voetbal houdtvoetbal houdt kunhoudt kun jekun je nietje niet zeggenvolleybal deugt nietwant ze makenze maken altijdmaken altijd handsals je veel vanje veel van voetbalveel van voetbal houdtvan voetbal houdt kunvoetbal houdt kun jehoudt kun je nietkun je niet zeggenwant ze maken altijdze maken altijd handsals je veel van voetbalje veel van voetbal houdtveel van voetbal houdt kunvan voetbal houdt kun jevoetbal houdt kun je niethoudt kun je niet zeggenwant ze maken altijd hands

Mensen zeggen dat geld niet de sleutel is tot het geluk, maar ik dacht altijd, als je genoeg geld hebt kun je een sleutel laten maken -Joan Rivers
mensen-zeggen-dat-geld-niet-de-sleutel-is-tot-het-geluk-maar-ik-dacht-altijd-als-genoeg-geld-hebt-kun-een-sleutel-laten-maken
Kun je gelukkig zijn als je ziet dat de persoon van wie je houdt niet gelukkig is? -Walter Frans Roland
kun-gelukkig-zijn-als-ziet-dat-de-persoon-van-wie-houdt-niet-gelukkig-is
Politiek is geen slecht beroep. Als je slaagt zijn er veel beloningen, als je faalt kun je nog altijd een boek schrijven. -Ronald Reagan
politiek-is-geen-slecht-beroep-als-slaagt-zijn-er-veel-beloningen-als-faalt-kun-nog-altijd-een-boek-schrijven
Alle deugd met voorbedachten rade deugt niet veel; gevoel of gewoonte is het, waar 't op aankomt -G. C. Lichtenberg
alle-deugd-met-voorbedachten-rade-deugt-niet-veel-gevoel-of-gewoonte-is-het-waar-'t-op-aankomt
Als uw moraal u somber maakt, wees er dan van overtuigd dat zij niet deugt -Robert Louis Stevenson
als-uw-moraal-u-somber-maakt-wees-er-dan-van-overtuigd-dat-zij-niet-deugt
Wie veel denkt, deugt niet tot partijganger; hij denkt zich door de partij heen -Friedrich Nietzsche
wie-veel-denkt-deugt-niet-tot-partijganger-hij-denkt-zich-door-de-partij-heen