Als we onszelf goed kennen, weten we ook hoever we gaan kunnen


als-we-onszelf-goed-kennen-weten-we-ook-hoever-we-gaan-kunnen
mark rutherfordalsweonszelfgoedkennenwetenookhoevergaankunnenals wewe onszelfonszelf goedgoed kennenweten wewe ookook hoeverhoever wewe gaangaan kunnenals we onszelfwe onszelf goedonszelf goed kennenweten we ookwe ook hoeverook hoever wehoever we gaanwe gaan kunnenals we onszelf goedwe onszelf goed kennenweten we ook hoeverwe ook hoever weook hoever we gaanhoever we gaan kunnenals we onszelf goed kennenweten we ook hoever wewe ook hoever we gaanook hoever we gaan kunnen

Tact: weten hoever je te ver mag gaan -Onbekend
tact-weten-hoever-te-ver-mag-gaan
Mannen die goed met vrouwen kunnen omgaan weten doorgaans ook uitstekend hoe ze het zonder vrouwen kunnen stellen -Lord Mancroft
mannen-die-goed-met-vrouwen-kunnen-omgaan-weten-doorgaans-ook-uitstekend-hoe-ze-het-zonder-vrouwen-kunnen-stellen
We nemen 't anderen meer kwalijk dat ze onze fouten kennen, dan onszelf dat wij daaraan mank gaan -Multatuli
we-nemen-'t-anderen-meer-kwalijk-dat-ze-onze-fouten-kennen-dan-onszelf-dat-wij-daaraan-mank-gaan
We kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen weten -Thomas van Aquino
we-kennen-waarlijk-god-als-we-boven-alles-geloven-dat-god-alles-overstijgt-wat-we-over-hem-kunnen-weten