Als wij de bal hebben kunnen hun niet scoren


als-wij-de-bal-hebben-kunnen-hun-niet-scoren
johan cruijffalswijdebalhebbenkunnenhunnietscorenals wijwij dede balbal hebbenhebben kunnenkunnen hunhun nietniet scorenals wij dewij de balde bal hebbenbal hebben kunnenhebben kunnen hunkunnen hun niethun niet scorenals wij de balwij de bal hebbende bal hebben kunnenbal hebben kunnen hunhebben kunnen hun nietkunnen hun niet scorenals wij de bal hebbenwij de bal hebben kunnende bal hebben kunnen hunbal hebben kunnen hun niethebben kunnen hun niet scoren

Je moet de bal hebben om te schieten, en schieten om te scoren, maar dat is logisch -Johan Cruijff
je-moet-de-bal-hebben-om-te-schieten-schieten-om-te-scoren-maar-dat-is-logisch
Zolang jij de bal hebt, kenne zij niet scoren -Johan Cruijff
zolang-jij-de-bal-hebt-kenne-zij-niet-scoren
Wij kunnen dikwijls niet begrijpen dat anderen datgene doen, wat wij in hun plaats eveneens gedaan zouden hebben -Otto Weiss
wij-kunnen-dikwijls-niet-begrijpen-dat-anderen-datgene-doen-wat-wij-in-hun-plaats-eveneens-gedaan-zouden-hebben
Wij zijn er niet tevreden mede, gelijk te hebben, als wij niet kunnen bewijzen dat anderen ongelijk hebben -William Hazlitt
wij-zijn-er-niet-tevreden-mede-gelijk-te-hebben-als-wij-niet-kunnen-bewijzen-dat-anderen-ongelijk-hebben
Wij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel konden -Johann Kaspar Lavater
wij-kunnen-het-noodlot-niet-overwinnen-maar-wij-kunnen-er-op-zulk-een-wijze-aan-toegeven-dat-wij-groter-zijn-dan-als-wij-het-wel-konden
Wij moeten een oneindig vertrouwen in elkaar hebben. Als wij het niet hebben, moeten wij nooit laten blijken dat wij het niet hebben. -Henry David Thoreau
wij-moeten-een-oneindig-vertrouwen-in-elkaar-hebben-als-wij-het-niet-hebben-moeten-wij-nooit-laten-blijken-dat-wij-het-niet-hebben