Als je wil weten wat tevredenheid is, verricht dan weinig daden


als-wil-weten-wat-tevredenheid-is-verricht-dan-weinig-daden
marcus aureliusalswilwetenwattevredenheidisverrichtdanweinigdadenals jeje wilwil wetenweten watwat tevredenheidtevredenheid isverricht dandan weinigweinig dadenals je wilje wil wetenwil weten watweten wat tevredenheidwat tevredenheid isverricht dan weinigdan weinig dadenals je wil wetenje wil weten watwil weten wat tevredenheidweten wat tevredenheid isverricht dan weinig dadenals je wil weten watje wil weten wat tevredenheidwil weten wat tevredenheid is

Wie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereiden -Ali ibn Aboe Talib
wie-zich-realiseert-dat-op-zijn-woorden-daden-moeten-volgen-spreekt-weinig-dan-alleen-die-woorden-welke-de-te-stellen-daden-voorbereiden
Mensen die een vermogen en maatschappelijk aanzien bezitten, zijn veruit de minderen van de armen en de nederigen wat betreft het weten wat tevredenheid beteken -Ekiken
mensen-die-een-vermogen-maatschappelijk-aanzien-bezitten-zijn-veruit-de-minderen-van-de-armen-de-nederigen-wat-betreft-het-weten-wat-tevredenheid
Er zijn drie soorten van onwetendheid; niets weten, slecht weten wat men weet en iets anders weten dan wat men moet weten -Charles Pinot Duclos
er-zijn-drie-soorten-van-onwetendheid-niets-weten-slecht-weten-wat-men-weet-iets-anders-weten-dan-wat-men-moet-weten
Wat is karakter anders dan te willen, wat men weet, en te weten, wat men wil? -Gerardus Johannes Mulder
wat-is-karakter-anders-dan-te-willen-wat-men-weet-te-weten-wat-men-wil
Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
De jeugd weet wat ze niet wil alvorens te weten wat ze wil -Jean Cocteau
de-jeugd-weet-wat-ze-niet-wil-alvorens-te-weten-wat-ze-wil