Altijd lopen schelmen op de een of andere manier in de val


altijd-lopen-schelmen-op-de-een-of-andere-manier-in-de-val
jean de la fontainealtijdlopenschelmenopdeeenofanderemanierinvalaltijd lopenlopen schelmenschelmen opop dede eenandere maniermanier inin dede valaltijd lopen schelmenlopen schelmen opschelmen op deop de eeneen of andereandere manier inmanier in dein de valaltijd lopen schelmen oplopen schelmen op deschelmen op de eende een of andereeen of andere manierandere manier in demanier in de valaltijd lopen schelmen op delopen schelmen op de eenop de een of anderede een of andere maniereen of andere manier inandere manier in de val

Men loopt altijd in de één of andere val, het doet er niet toe welke -Marguerite Yourcenar
men-loopt-altijd-in-de-één-of-andere-val-het-doet-er-niet-toe-welke
Alles doodt al het andere op de één of andere manier -Ernest Hemingway
alles-doodt-al-het-andere-op-de-één-of-andere-manier
Mensen op schepen wuiven altijd terug. Zo gauw je op een andere manier vervoerd wordt dan een ander, ga je wuiven -Willem Frederik Hermans
mensen-op-schepen-wuiven-altijd-terug-zo-gauw-op-een-andere-manier-vervoerd-wordt-dan-een-ander-ga-wuiven
Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Op de een of andere manier weten die al ver van tevoren wat je echt wilt worden. Al het andere is minder belangrijk -Steve Jobs
heb-de-moed-om-hart-intuïtie-te-volgen-op-de-een-of-andere-manier-weten-die-al-ver-van-tevoren-wat-echt-wilt-worden-al-het-andere-is-minder
Een op de 4 huwelijken loopt uit op een echtscheiding. Op wat lopen die andere uit? -Toon Verhoeven
een-op-de-4-huwelijken-loopt-uit-op-een-echtscheiding-op-wat-lopen-die-andere-uit
Om prijzen te weigeren is een andere manier om ze te aanvaarden met meer lawaai dan normaal is. -Mark Twain
om-prijzen-te-weigeren-is-een-andere-manier-om-ze-te-aanvaarden-met-meer-lawaai-dan-normaal-is