Angst voor de dood is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven


angst-voor-de-dood-is-niet-bevorderlijk-voor-de-kwaliteit-van-het-leven
herman van veenangstvoordedoodisnietbevorderlijkkwaliteitvanhetlevenangst voorde dooddood isis nietniet bevorderlijkbevorderlijk voorde kwaliteitkwaliteit vanvan hethet levenangst voor devoor de doodde dood isdood is nietis niet bevorderlijkniet bevorderlijk voorbevorderlijk voor devoor de kwaliteitde kwaliteit vankwaliteit van hetvan het levenangst voor de doodvoor de dood isde dood is nietdood is niet bevorderlijkis niet bevorderlijk voorniet bevorderlijk voor debevorderlijk voor de kwaliteitvoor de kwaliteit vande kwaliteit van hetkwaliteit van het levenangst voor de dood isvoor de dood is nietde dood is niet bevorderlijkdood is niet bevorderlijk vooris niet bevorderlijk voor deniet bevorderlijk voor de kwaliteitbevorderlijk voor de kwaliteit vanvoor de kwaliteit van hetde kwaliteit van het leven

In het reine komen met de angst voor de dood is bevorderlijk voor genezing, positieve transformatie van de persoonlijkheid en ontwikkeling van het bewustzijnDe angst voor de dood is de meest ongerechtvaardige van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk na de doodDe meesten van ons koesteren een neurotische angst voor het verleden, voor het heden of voor de toekomst; de tijd speelt dus een rol bij angstKwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteitHet hele leven is een vlucht voor angst. Je goden, je kerken, je moraal, zijn gebaseerd op angst, en om dit te begrijpen moet je begrijpen hoe deze angst ontstaatHeb geen angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet meer