Applaus is hete wind die even schroeit


applaus-is-hete-wind-die-even-schroeit
simon carmiggeltapplausishetewinddieevenschroeitapplaus isis hetehete windwind diedie eveneven schroeitapplaus is heteis hete windhete wind diewind die evendie even schroeitapplaus is hete windis hete wind diehete wind die evenwind die even schroeitapplaus is hete wind dieis hete wind die evenhete wind die even schroeit

De kat die eenmaal op een hete kachelplaat is gesprongen, zal niet voor de tweede keer op een hete kachelplaat springen. Ook niet op een koude kachelplaatVrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeDat hoge bomen veel wind vangen is niet erg, wel echter dat die wind zo ondraaglijk stinktOch, mocht ik nog maar de wind horen in de bomen, de leeuweriken in de zon, de lammetjes blatend op een vorstige morgen, en de gezegende kerkklokken die mij mijn engelenstemmen brengen, zwevend op de windVuur, hoest, geld en hete min, En houdt men nooit ter degen inWij zijn maar als de blaren in de wind,  ritselend langs de zoom van oude wonden,  en alles is onzeker, en hoe zouden  wij weten wat alleen de wind weet, kind