Arbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuur


arbeid-ter-wille-van-de-arbeid-is-tegen-de-natuur
john lockearbeidterwillevandearbeidistegennatuurarbeid terter willewille vanvan dede arbeidarbeid isis tegentegen dede natuurarbeid ter willeter wille vanwille van devan de arbeidde arbeid isarbeid is tegenis tegen detegen de natuurarbeid ter wille vanter wille van dewille van de arbeidvan de arbeid isde arbeid is tegenarbeid is tegen deis tegen de natuurarbeid ter wille van deter wille van de arbeidwille van de arbeid isvan de arbeid is tegende arbeid is tegen dearbeid is tegen de natuur

Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeDe beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeidDe oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pestAls Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haatWeinig arbeid geeft iemand veel eigenliefde, veel arbeid een zeer grote bescheidenheid