Arbeider: persoon die allerlei vergoedingen opstrijkt gedurende 14 maanden per jaar en hiermee de resterende 5 weken in Spanje gaat liggen


arbeider-persoon-die-allerlei-vergoedingen-opstrijkt-gedurende-14-maanden-per-jaar-hiermee-de-resterende-5-weken-in-spanje-gaat-liggen
l. verbeeckarbeiderpersoondieallerleivergoedingenopstrijktgedurende14maandenperjaarhiermeederesterende5wekeninspanjegaatliggenpersoon diedie allerleiallerlei vergoedingenvergoedingen opstrijktopstrijkt gedurendegedurende 1414 maandenmaanden perper jaarjaar enen hiermeehiermee dede resterendeweken inin spanjespanje gaatgaat liggenpersoon die allerleidie allerlei vergoedingenallerlei vergoedingen opstrijktvergoedingen opstrijkt gedurendeopstrijkt gedurende 14gedurende 14 maanden14 maanden permaanden per jaarper jaar enjaar en hiermeeen hiermee dehiermee de resterendede resterende 5resterende 5 weken5 weken inweken in spanjein spanje gaatspanje gaat liggenpersoon die allerlei vergoedingendie allerlei vergoedingen opstrijktallerlei vergoedingen opstrijkt gedurendevergoedingen opstrijkt gedurende 14opstrijkt gedurende 14 maandengedurende 14 maanden per14 maanden per jaarmaanden per jaar enper jaar en hiermeejaar en hiermee deen hiermee de resterendehiermee de resterende 5de resterende 5 wekenresterende 5 weken in5 weken in spanjeweken in spanje gaatin spanje gaat liggenpersoon die allerlei vergoedingen opstrijktdie allerlei vergoedingen opstrijkt gedurendeallerlei vergoedingen opstrijkt gedurende 14vergoedingen opstrijkt gedurende 14 maandenopstrijkt gedurende 14 maanden pergedurende 14 maanden per jaar14 maanden per jaar enmaanden per jaar en hiermeeper jaar en hiermee dejaar en hiermee de resterendeen hiermee de resterende 5hiermee de resterende 5 wekende resterende 5 weken inresterende 5 weken in spanje5 weken in spanje gaatweken in spanje gaat liggen

Kamperen: het hele jaar door geld opzij leggen om veertien dagen armoe te kunnen lijden. Het hele jaar krom liggen om twee weken krom te kunnen liggen -Fons Jansen
kamperen-het-hele-jaar-door-geld-opzij-leggen-om-veertien-dagen-armoe-te-kunnen-lijden-het-hele-jaar-krom-liggen-om-twee-weken-krom-te-kunnen-liggen
Men bestudeert elkaar drie weken, men bemint elkaar drie maanden, men twist drie jaar, men duldt elkaar dertig jaar, en dan beginnen de kinderen van voren af aan -Hippolyte Taine
men-bestudeert-elkaar-drie-weken-men-bemint-elkaar-drie-maanden-men-twist-drie-jaar-men-duldt-elkaar-dertig-jaar-dan-beginnen-de-kinderen-van-voren
De luiaard kwelt zich in één arbeidsuur meer dan de vlijtige gedurende het gehele jaar -Emanuel Wertheimer
de-luiaard-kwelt-zich-in-één-arbeidsuur-meer-dan-de-vlijtige-gedurende-het-gehele-jaar
Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebben -Aurelien Scholl
na-ons-veertigste-jaar-is-het-alsof-de-jaren-maar-zes-maanden-hebben
Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil -Cees Nooteboom
herinnering-is-als-een-hond-die-gaat-liggen-waar-hij-wil
Het is moeilijker gedurende acht dagen een eerlijk man te zijn, dan gedurende een kwartier een held -Jules Renard
het-is-moeilijker-gedurende-acht-dagen-een-eerlijk-man-te-zijn-dan-gedurende-een-kwartier-een-held