Armoede aan geld is ongelukkig; armoede aan geest is ongelukkiger, maar armoede aan gemoedsleven is het ongelukkigst van alles


armoede-aan-geld-is-ongelukkig-armoede-aan-geest-is-ongelukkiger-maar-armoede-aan-gemoedsleven-is-het-ongelukkigst-van-alles
p. van vledderarmoedeaangeldisongelukkigarmoedegeestongelukkigermaargemoedslevenhetongelukkigstvanallesarmoede aanaan geldgeld isis ongelukkigarmoede aanaan geestgeest isis ongelukkigermaar armoedearmoede aanaan gemoedslevengemoedsleven isis hethet ongelukkigstongelukkigst vanvan allesarmoede aan geldaan geld isgeld is ongelukkigarmoede aan geestaan geest isgeest is ongelukkigermaar armoede aanarmoede aan gemoedslevenaan gemoedsleven isgemoedsleven is hetis het ongelukkigsthet ongelukkigst vanongelukkigst van allesarmoede aan geld isaan geld is ongelukkigarmoede aan geest isaan geest is ongelukkigermaar armoede aan gemoedslevenarmoede aan gemoedsleven isaan gemoedsleven is hetgemoedsleven is het ongelukkigstis het ongelukkigst vanhet ongelukkigst van allesarmoede aan geld is ongelukkigarmoede aan geest is ongelukkigermaar armoede aan gemoedsleven isarmoede aan gemoedsleven is hetaan gemoedsleven is het ongelukkigstgemoedsleven is het ongelukkigst vanis het ongelukkigst van alles

Het zou niet slecht zijn mochten de armen de helft krijgen van het geld dat wordt uitgegeven aan studies over armoedeGemis aan goederen is te herstellen, maar armoede des harten is hopeloosArmoede is natuurlijk geen schande, maar is vaak wel vermoeiend om aan te zienArmoede brengt volkeren tot revolutiesen revoluties brengen het volk weer tot armoedeGeld is beter dan armoede, al was het maar om financiële redenenArmoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede