Bedeesdheid is in de grond niets anders dan eigenliefde


bedeesdheid-is-in-de-grond-niets-anders-dan-eigenliefde
comtesse diane de beausacqbedeesdheidisindegrondnietsandersdaneigenliefdebedeesdheid isis inin dede grondgrond nietsanders dandan eigenliefdebedeesdheid is inis in dein de grondde grond nietsgrond niets andersniets anders dananders dan eigenliefdebedeesdheid is in deis in de grondin de grond nietsde grond niets andersgrond niets anders danniets anders dan eigenliefdebedeesdheid is in de grondis in de grond nietsin de grond niets andersde grond niets anders dangrond niets anders dan eigenliefde

Amerika was een maagdelijk stuk grond waar de pioniers niets anders vonden dan de versierselen van de Indianen die ze hadden doodgestokenIk weet niet wat een mens conservatiever maakt - niets anders dan het heden kennen, of niets anders dan het verleden kennenHet ware bezit van de mens wordt gevormd door zijn herinneringen. In niets anders is hij rijk, in niets anders is hij arm.hoe klein is het stukje grond waarop wij ronddolen.Overdenk dat alles en houd dan niets voor groot dan dit:Te handelen naar de wetten der natuur en te dragen wat het leven met zich brengtKracht is niets anders dan evenwichtEen gentleman is iemand, die de aanspraken van een anders eigenliefde begrijpt en eerbiedigt en omgekeerd een gelijke behandeling eist