Bezoek krijgen vereert mij, geen bezoek krijgen doet mij plezier


bezoek-krijgen-vereert-mij-geen-bezoek-krijgen-doet-mij-plezier
henry de montherlantbezoekkrijgenvereertmijgeenbezoekdoetmijplezierbezoek krijgenkrijgen vereertvereert mijgeen bezoekbezoek krijgenkrijgen doetdoet mijmij plezierbezoek krijgen vereertkrijgen vereert mijgeen bezoek krijgenbezoek krijgen doetkrijgen doet mijdoet mij plezierbezoek krijgen vereert mijgeen bezoek krijgen doetbezoek krijgen doet mijkrijgen doet mij pleziergeen bezoek krijgen doet mijbezoek krijgen doet mij plezier

Overloop uw vriend niet, noch zit er te lang; uw bezoek zij bezoek, geen bezoekingEen land doet met zijn kunstenaars zoals een bourgeois met zijn kunstwerken: ze vergeten tot er bezoek isHet is even moeilijk ongelijk te krijgen tegenover zichzelf als gelijk te krijgen tegenover anderenVervelend bezoek maakt tijd en kamer nauwerDe mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebbenJouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft