Bij een carrière komt het vaak niet aan op kennis, maar op kennissen


bij-een-carrière-komt-het-vaak-niet-aan-op-kennis-maar-op-kennissen
fliegende blätterbijeencarrièrekomthetvaaknietaanopkennismaarkennissenbij eeneen carrièrecarrière komtkomt hethet vaakvaak nietniet aanaan opop kennismaar opop kennissenbij een carrièreeen carrière komtcarrière komt hetkomt het vaakhet vaak nietvaak niet aanniet aan opaan op kennismaar op kennissenbij een carrière komteen carrière komt hetcarrière komt het vaakkomt het vaak niethet vaak niet aanvaak niet aan opniet aan op kennisbij een carrière komt heteen carrière komt het vaakcarrière komt het vaak nietkomt het vaak niet aanhet vaak niet aan opvaak niet aan op kennis

Menigeen die het ver gebracht heeft, dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis -Cees Buddingh
menigeen-die-het-ver-gebracht-heeft-dankt-dit-meer-aan-zijn-kennissen-dan-aan-zijn-kennis
Vraag niet of de mensen u begrijpen, daarop komt het niet aan; maar het komt er op aan, dat gij hen begrijpt -Waldemar Bonsels
vraag-niet-of-de-mensen-u-begrijpen-daarop-komt-het-niet-aan-maar-het-komt-er-op-aan-dat-gij-hen-begrijpt
De geestelijke ontwikkeling komt bij de vrouw later dan bij den man, niet de kamergeleerdheid, maar het wezenlijk karakter -Ferdinand Bordewijk
de-geestelijke-ontwikkeling-komt-bij-de-vrouw-later-dan-bij-den-man-niet-de-kamergeleerdheid-maar-het-wezenlijk-karakter
Voor vrouwen die carriere willen maken, geldt vaak het bed van de sterkste -Geert Galle
voor-vrouwen-die-carriere-willen-maken-geldt-vaak-het-bed-van-de-sterkste
Men moet zich aan de karakterfouten van zijn kennissen wennen, evenals aan lelijke gezichten -A. Schopenhauer
men-moet-zich-aan-de-karakterfouten-van-zijn-kennissen-wennen-evenals-aan-lelijke-gezichten