Calvinisme: 'En het Woord is vrees geworden.'


calvinisme-'en-het-woord-is-vrees-geworden'
alexander polacalvinisme'enhetwoordisvreesgeworden'en hethet woordwoord isis vreesen het woordhet woord iswoord is vreesen het woord ishet woord is vreesen het woord is vrees

Vrees God, opdat uw binnenste zonder vrees zij; want de vreze Gods maakt u vrij van vrees voor de mensenDecadentie is een moeilijk woord om te gebruiken, omdat het weinig meer dan een scheldwoord geworden is, door critici toegepast op alles wat ze niet begrijpenEen woord, dat men zo grondig heeft doorgestreept dat het onleesbaar geworden is, boezemt de ontvanger van een brief meer belang in dan vier kantjes leesbaar schriftVelen laten 't kwaad, niet omdat zij het haten, maar uit vrees voor de gevolgen en noemen dan die vrees: deugdWie van ijdele vrees vervuld is, verraadt gegronde vreesReligie in de geijkte betekenis van het woord is tegenwoordig een zaak van propaganda geworden, van gevestigde belangen, met veel bezittingen en met een uitgebreid hiërarchisch, bureaucratisch systeem van 'spiritualiteit'