Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen


cijfers-kunnen-niet-liegen-maar-leugenaars-kunnen-wel-cijferen
toon verhoevencijferskunnennietliegenmaarleugenaarswelcijferencijfers kunnenkunnen nietniet liegenmaar leugenaarsleugenaars kunnenkunnen welwel cijferencijfers kunnen nietkunnen niet liegenmaar leugenaars kunnenleugenaars kunnen welkunnen wel cijferencijfers kunnen niet liegenmaar leugenaars kunnen welleugenaars kunnen wel cijferenmaar leugenaars kunnen wel cijferen

De beste leugenaars zijn zij die hun eigen onwaarheden geloven, omdat ze zich niet kunnen verradenWij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel kondenDuitsers kunnen anderen wel op hun fouten wijzen, maar hen niet helpenDe mensen kunnen de fortuin dienen, doch haar niet tegenwerken, zij kunnen haar web spinnen, maar niet verscheurenMen moet geld hebben om te kunnen schrijven, maar nog meer om niet te kunnen schrijvenKarakter is belangrijk, maar je moet er wel mee over straat kunnen