Commissie: loon dat men opstrijkt als men er in zit


commissie-loon-dat-men-opstrijkt-als-men-er-in-zit
jules de cortecommissieloondatmenopstrijktalserinzitloon datdat menmen opstrijktopstrijkt alsals menmen erer inin zitloon dat mendat men opstrijktmen opstrijkt alsopstrijkt als menals men ermen er iner in zitloon dat men opstrijktdat men opstrijkt alsmen opstrijkt als menopstrijkt als men erals men er inmen er in zitloon dat men opstrijkt alsdat men opstrijkt als menmen opstrijkt als men eropstrijkt als men er inals men er in zit

Zo'n tekeningetje als bijgaand is eenvoudig genoeg van lijnen, doch om als men voor ’t model zit die eenvoudige karakteristieke lijnen te vatten is moeilijk genoeg. Die lijnen zijn nu zo eenvoudig dat men ze met de pen om kan trekken, maar ik zeg nog eens, de kwestie is die grote lijnen te vinden, zodat met een paar strepen of krassen men het essentiële zegt. De lijnen zó te kiezen dat ’t vanzelf spreekt als ’t ware dat ze zo lopen moeten, dat is iets dat echter niet vanzelf gaatEen toestand van evenwicht is alleen aantrekkelijk als men op een koord balanceert; als men op de grond zit, is er niets wonderbaarlijks aanLiefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richtingHet laatste, wat men vindt, als men een werk doet, is dat men te weten komt, waarmee men had moeten beginnenAls men iemand eens recht wil berispen, leidt men dat gewoonlijk in met lof; wil men iets op de grond smijten, dan heft men het eerst opMen kan zo dom zijn als men wil, als men de meerderheid meekrijgt, heeft men altijd gelijk