Conventionele leugens tonen ons de waarheid in het schrilst


conventionele-leugens-tonen-ons-de-waarheid-in-het-schrilst
fliegende blätterconventioneleleugenstonenonsdewaarheidinhetschrilstconventionele leugensleugens tonentonen onsons dede waarheidwaarheid inin hethet schrilstconventionele leugens tonenleugens tonen onstonen ons deons de waarheidde waarheid inwaarheid in hetin het schrilstconventionele leugens tonen onsleugens tonen ons detonen ons de waarheidons de waarheid inde waarheid in hetwaarheid in het schrilstconventionele leugens tonen ons deleugens tonen ons de waarheidtonen ons de waarheid inons de waarheid in hetde waarheid in het schrilst

De conventionele zienswijze beschermt ons tegen de pijnlijke taak van het denkenEr zijn drie soorten leugens: leugens, grotere leugens en statistiekenDe waarheid ligt in het midden, omringd door andere leugensLeugens gelooft elke vrouw. Moeilijker is het om haar de waarheid begrijpelijk te maken.Het is ook nuttig de waarheid met een paar leugens toe te lichtenLeugens dienen vaak om de waarheid aannemelijk te maken