Cultuur betekent oorspronkelijk 'een stuk zaairijp gemaakte grond'. Was het daar maar bij gebleven


cultuur-betekent-oorspronkelijk-'een-stuk-zaairijp-gemaakte-grond'-was-het-daar-maar-bij-gebleven
lévi weemoedtcultuurbetekentoorspronkelijk'eenstukzaairijpgemaaktegrond'washetdaarmaarbijgeblevencultuur betekentbetekent oorspronkelijkoorspronkelijk 'eeneen stukstuk zaairijpzaairijp gemaaktegemaakte grondwas hethet daardaar maarmaar bijbij geblevencultuur betekent oorspronkelijkbetekent oorspronkelijk 'eenoorspronkelijk 'een stukeen stuk zaairijpstuk zaairijp gemaaktezaairijp gemaakte grondwas het daarhet daar maardaar maar bijmaar bij geblevencultuur betekent oorspronkelijk 'eenbetekent oorspronkelijk 'een stukoorspronkelijk 'een stuk zaairijpeen stuk zaairijp gemaaktestuk zaairijp gemaakte grondwas het daar maarhet daar maar bijdaar maar bij geblevencultuur betekent oorspronkelijk 'een stukbetekent oorspronkelijk 'een stuk zaairijpoorspronkelijk 'een stuk zaairijp gemaakteeen stuk zaairijp gemaakte grondwas het daar maar bijhet daar maar bij gebleven

Veel mensen denken dat bij het horen van een echo de klank oorspronkelijk bij hen afkomt -Ernest Hemingway
veel-mensen-denken-dat-bij-het-horen-van-een-echo-de-klank-oorspronkelijk-bij-hen-afkomt
Een cel is maar twee meter lang En nauw twee meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond Dat ik nu nog niet weet, Maar waar ik naamloos rusten zal -Remco Campert
een-cel-is-maar-twee-meter-lang-en-nauw-twee-meter-breed-wel-kleiner-nog-is-het-stuk-grond-dat-ik-nu-nog-niet-weet-maar-waar-ik-naamloos-rusten-zal
Een van de vreemdste dingen in deze wereld is, dat ofschoon we het allemaal met elkaar oneens zijn, we het toch stuk voor stuk altijd bij het rechte eind hebben -Logan Pearsall Smith
een-van-de-vreemdste-dingen-in-deze-wereld-is-dat-ofschoon-we-het-allemaal-met-elkaar-oneens-zijn-we-het-toch-stuk-voor-stuk-altijd-bij-het-rechte
Amerika was een maagdelijk stuk grond waar de pioniers niets anders vonden dan de versierselen van de Indianen die ze hadden doodgestoken -Charles de Gaulle
amerika-was-een-maagdelijk-stuk-grond-waar-de-pioniers-niets-anders-vonden-dan-de-versierselen-van-de-indianen-die-ze-hadden-doodgestoken
Een mens moet juist voldoende cultuur hebben om de cultuur met wantrouwen te bezien -Samuel Butler
een-mens-moet-juist-voldoende-cultuur-hebben-om-de-cultuur-met-wantrouwen-te-bezien