Dankbaar voor haar leven, verdrietig over haar afscheid


dankbaar-voor-haar-leven-verdrietig-over-haar-afscheid
onbekenddankbaarvoorhaarlevenverdrietigoverafscheiddankbaar voorhaar levenverdrietig overover haarhaar afscheiddankbaar voor haarvoor haar levenverdrietig over haarover haar afscheiddankbaar voor haar levenverdrietig over haar afscheid

Neem blijmoedig afscheid van het leven, zoals een rijpe olijf valt, die de natuur zegent en dankbaar is jegens de boom waaraan zij groeide -Marcus Aurelius
neem-blijmoedig-afscheid-van-het-leven-zoals-een-rijpe-olijf-valt-die-de-natuur-zegent-dankbaar-is-jegens-de-boom-waaraan-zij-groeide
De een brengt de gedachte ter wereld, de ander houdt haar ten doop, de derde verwekt kinderen bij haar, de vierde bezoekt haar aan haar sterfbed, en de vijfde begraaft haar -G. C. Lichtenberg
de-een-brengt-de-gedachte-ter-wereld-de-ander-houdt-haar-ten-doop-de-derde-verwekt-kinderen-bij-haar-de-vierde-bezoekt-haar-aan-haar-sterfbed-de
De vrouw is voor haar echtgenoot, wat haar echtgenoot van haar gemaakt heeft -Honoré de Balzac
de-vrouw-is-voor-haar-echtgenoot-wat-haar-echtgenoot-van-haar-gemaakt-heeft
Nooit is de wereld zo dankbaar, als wanneer men haar aan het lachen maakt -Fliegende Blätter
nooit-is-de-wereld-zo-dankbaar-als-wanneer-men-haar-aan-het-lachen-maakt