Dat is de basis van het best mogelijke bestaan: geld verdienen zonder dat je er veel voor hoeft te doen


dat-is-de-basis-van-het-best-mogelijke-bestaan-geld-verdienen-zonder-dat-er-veel-voor-hoeft-te-doen
herman brusselmansdatisdebasisvanhetbestmogelijkebestaangeldverdienenzonderdaterveelvoorhoefttedoendat isis dede basisbasis vanvan hethet bestbest mogelijkemogelijke bestaangeld verdienenverdienen zonderzonder datdat jeje erer veelveel voorhoeft tete doendat is deis de basisde basis vanbasis van hetvan het besthet best mogelijkebest mogelijke bestaangeld verdienen zonderverdienen zonder datzonder dat jedat je erje er veeler veel voorveel voor hoeftvoor hoeft tehoeft te doendat is de basisis de basis vande basis van hetbasis van het bestvan het best mogelijkehet best mogelijke bestaangeld verdienen zonder datverdienen zonder dat jezonder dat je erdat je er veelje er veel voorer veel voor hoeftveel voor hoeft tevoor hoeft te doendat is de basis vanis de basis van hetde basis van het bestbasis van het best mogelijkevan het best mogelijke bestaangeld verdienen zonder dat jeverdienen zonder dat je erzonder dat je er veeldat je er veel voorje er veel voor hoefter veel voor hoeft teveel voor hoeft te doen

In het cabaret kun je veel geld verdienen met de rijken erop te attenderen dat er ook nog armen zijn -Fons Jansen
in-het-cabaret-kun-veel-geld-verdienen-met-de-rijken-erop-te-attenderen-dat-er-ook-nog-armen-zijn
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen. Tijd is allesbehalve geld -Gilbert Cesbron
er-komt-altijd-een-moment-waarop-moet-kiezen-tussen-het-geld-dat-verdient-de-tijd-die-verliest-om-het-te-verdienen-tijd-is-allesbehalve-geld
Mijn methode is om de grootst mogelijke moeite te doen om dat te vinden wat het beste is om te zeggen, en om het dan met de grootst mogelijke lichtzinnigheid te zeggen -George Bernard Shaw
mijn-methode-is-om-de-grootst-mogelijke-moeite-te-doen-om-dat-te-vinden-wat-het-beste-is-om-te-zeggen-om-het-dan-met-de-grootst-mogelijke
Er is een reusachtig verschil tussen veel geld verdienen en rijk zijn -Marlene Dietrich
er-is-een-reusachtig-verschil-tussen-veel-geld-verdienen-rijk-zijn
Het heeft geen zin je te verdiepen in de zinloosheid van het bestaan. Het is de bedoeling dat je zelf zin geeft, op een zo goed mogelijke manier -Thomas Blondeau
het-heeft-geen-zin-te-verdiepen-in-de-zinloosheid-van-het-bestaan-het-is-de-bedoeling-dat-zelf-zin-geeft-op-een-zo-goed-mogelijke-manier
Men moet, denk ik, kinderen altijd geld geven, want zij zullen het voor zichzelf veel nuttiger uitgeven dan wij het ooit voor ze kunnen doen -Rose Macaulay
men-moet-denk-ik-kinderen-altijd-geld-geven-want-zij-zullen-het-voor-zichzelf-veel-nuttiger-uitgeven-dan-wij-het-ooit-voor-ze-kunnen-doen