De arbeid is de grootste openbaring van de liefde


de-arbeid-is-de-grootste-openbaring-van-de-liefde
auguste rodindearbeidisdegrootsteopenbaringvanliefdede arbeidarbeid isis dede grootstegrootste openbaringopenbaring vanvan dede liefdede arbeid isarbeid is deis de grootstede grootste openbaringgrootste openbaring vanopenbaring van devan de liefdede arbeid is dearbeid is de grootsteis de grootste openbaringde grootste openbaring vangrootste openbaring van deopenbaring van de liefdede arbeid is de grootstearbeid is de grootste openbaringis de grootste openbaring vande grootste openbaring van degrootste openbaring van de liefde

De arbeid is de hoogste openbaring der liefdeDe grootste openbaring is de stilteHet grootste genoegen, zonder enig bijmengsel van walging is, in gezonde toestand, rust na de arbeidKapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuur