De arme heeft veel te kort, de wrek alles


de-arme-heeft-veel-te-kort-de-wrek-alles
senecadearmeheeftveeltekortdewrekallesde armearme heeftheeft veelveel tete kortde wrekwrek allesde arme heeftarme heeft veelheeft veel teveel te kortde wrek allesde arme heeft veelarme heeft veel teheeft veel te kortde arme heeft veel tearme heeft veel te kort

Het leven is veel te kort en onze wereld veel te klein om er een slagveld van te makenIk kom veel tijd te kort. Ik moet nog veel zien te doen voor de finale uitspraak komtOmdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeelHet is niet goed mensen te verachten. Veel beter, ze met liefde te betrachten, te kennen hunne arme stofnatuurDaar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel dingIets wat kort uitgedrukt is kan de vrucht zijn van veel en langdurig nadenken