De beloning voor iets dat goed gedaan is, is het gedaan te hebben


de-beloning-voor-iets-dat-goed-gedaan-is-is-het-gedaan-te-hebben
ralph waldo emersondebeloningvoorietsdatgoedgedaanisishettehebbende beloningbeloning vooriets datdat goedgoed gedaangedaan isis hethet gedaangedaan tete hebbende beloning voorbeloning voor ietsvoor iets datiets dat goeddat goed gedaangoed gedaan isis het gedaanhet gedaan tegedaan te hebbende beloning voor ietsbeloning voor iets datvoor iets dat goediets dat goed gedaandat goed gedaan isis het gedaan tehet gedaan te hebbende beloning voor iets datbeloning voor iets dat goedvoor iets dat goed gedaaniets dat goed gedaan isis het gedaan te hebben

De dood maakt alles goed wat wij verkeerd gedaan hebben. Maar alleen door het, samen met wat wij goed hebben gedaan, ongedaan te maken - door middel van de tijdHet is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaanWat goed gedaan is, schijnt gemakkelijke te zijn gedaanWij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebbenLiefde bestaat uit dienen; alleen dat is liefdesdienst wat niet wordt gedaan voor roem of naam, niet voor waardering of dank van degene voor wie het gedaan wordtEr is minder tijd voor nodig om iets goed te doen dan om uit te leggen waarom je het verkeerd gedaan hebt