De beste boeken zijn die boeken waarvan je zegt dat ze goed zijn zonder precies te weten waarom


de-beste-boeken-zijn-die-boeken-waarvan-zegt-dat-ze-goed-zijn-zonder-precies-te-weten-waarom
fernand auweradebesteboekenzijndiewaarvanzegtdatzegoedzonderpreciestewetenwaaromde bestebeste boekenboeken zijnzijn diedie boekenboeken waarvanwaarvan jeje zegtzegt datdat zeze goedgoed zijnzijn zonderzonder preciesprecies tete wetenweten waaromde beste boekenbeste boeken zijnboeken zijn diezijn die boekendie boeken waarvanboeken waarvan jewaarvan je zegtje zegt datzegt dat zedat ze goedze goed zijngoed zijn zonderzijn zonder precieszonder precies teprecies te wetente weten waaromde beste boeken zijnbeste boeken zijn dieboeken zijn die boekenzijn die boeken waarvandie boeken waarvan jeboeken waarvan je zegtwaarvan je zegt datje zegt dat zezegt dat ze goeddat ze goed zijnze goed zijn zondergoed zijn zonder precieszijn zonder precies tezonder precies te wetenprecies te weten waaromde beste boeken zijn diebeste boeken zijn die boekenboeken zijn die boeken waarvanzijn die boeken waarvan jedie boeken waarvan je zegtboeken waarvan je zegt datwaarvan je zegt dat zeje zegt dat ze goedzegt dat ze goed zijndat ze goed zijn zonderze goed zijn zonder preciesgoed zijn zonder precies tezijn zonder precies te wetenzonder precies te weten waarom

De beste boeken zijn die, waarvan de lezer denkt dat hij ze zelf had kunnen schrijven -Blaise Pascal
de-beste-boeken-zijn-die-waarvan-de-lezer-denkt-dat-hij-ze-zelf-had-kunnen-schrijven
De reden waarom zo weinig goede boeken zijn geschreven, is dat zo weinig mensen die kunnen schrijven, ook iets weten -Walter Bagehot
de-reden-waarom-zo-weinig-goede-boeken-zijn-geschreven-is-dat-zo-weinig-mensen-die-kunnen-schrijven-ook-iets-weten
Leen nooit boeken uit, want niemand geeft ze terug; de enige boeken die ik in mijn kast heb staan zijn de boeken die anderen mij geleend hebben -Anatole France
leen-nooit-boeken-uit-want-niemand-geeft-ze-terug-de-enige-boeken-die-ik-in-mijn-kast-heb-staan-zijn-de-boeken-die-anderen-mij-geleend-hebben
Alle boeken zijn in twee klassen te verdelen: boeken van het moment en boeken voor altijd -John Ruskin
alle-boeken-zijn-in-twee-klassen-te-verdelen-boeken-van-het-moment-boeken-voor-altijd
Er zijn boeken waarvan de band en het omslag verreweg het beste deel uitmaken -Charles Dickens
er-zijn-boeken-waarvan-de-band-het-omslag-verreweg-het-beste-deel-uitmaken
Boeken zijn de ramen waardoor de ziel uitkijkt. Een huis zonder boeken is als een kamer zonder ramen -Horace Mann
boeken-zijn-de-ramen-waardoor-de-ziel-uitkijkt-een-huis-zonder-boeken-is-als-een-kamer-zonder-ramen