De beste manier om in te slapen is jezelf wijs maken dat het tijd is om op te staan


de-beste-manier-om-in-te-slapen-is-jezelf-wijs-maken-dat-het-tijd-is-om-op-te-staan
groucho marxdebestemanierominteslapenisjezelfwijsmakendathettijdopstaande bestebeste maniermanier omom inin tete slapenslapen isis jezelfjezelf wijswijs makenmaken datdat hethet tijdtijd isis omom opop tete staande beste manierbeste manier ommanier om inom in tein te slapente slapen isslapen is jezelfis jezelf wijsjezelf wijs makenwijs maken datmaken dat hetdat het tijdhet tijd istijd is omis om opom op teop te staande beste manier ombeste manier om inmanier om in teom in te slapenin te slapen iste slapen is jezelfslapen is jezelf wijsis jezelf wijs makenjezelf wijs maken datwijs maken dat hetmaken dat het tijddat het tijd ishet tijd is omtijd is om opis om op teom op te staande beste manier om inbeste manier om in temanier om in te slapenom in te slapen isin te slapen is jezelfte slapen is jezelf wijsslapen is jezelf wijs makenis jezelf wijs maken datjezelf wijs maken dat hetwijs maken dat het tijdmaken dat het tijd isdat het tijd is omhet tijd is om optijd is om op teis om op te staan

De beste manier om jezelf te vinden is jezelf  verliezen in dienst van anderen -Mahatma Gandhi
de-beste-manier-om-jezelf-te-vinden-is-jezelf-verliezen-in-dienst-van-anderen
De beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen ten dienste van anderen -Mahatma Gandhi
de-beste-manier-om-jezelf-te-vinden-is-om-jezelf-te-verliezen-ten-dienste-van-anderen
De beste manier om kinderen goed te maken is door ze gelukkig te maken -Oscar Wilde
de-beste-manier-om-kinderen-goed-te-maken-is-door-ze-gelukkig-te-maken
De beste manier om jezelf op te vrolijken is om te proberen  iemand anders op te vrolijken. -Mark Twain
de-beste-manier-om-jezelf-op-te-vrolijken-is-om-te-proberen-iemand-anders-op-te-vrolijken
De beste manier om jezelf op te vrolijken is om iemand anders op te vrolijken -Mark Twain
de-beste-manier-om-jezelf-op-te-vrolijken-is-om-iemand-anders-op-te-vrolijken
De beste manier om vuur te maken met twee stokjes, is er voor zorgen dat één ervan een lucifer is -Will Rogers
de-beste-manier-om-vuur-te-maken-met-twee-stokjes-is-er-voor-zorgen-dat-één-ervan-een-lucifer-is