De blinde hoort de stok op de trom. De dove ziet de stok op de trom. Toch is er maar één stok en één trom


de-blinde-hoort-de-stok-op-de-trom-de-dove-ziet-de-stok-op-de-trom-toch-is-er-maar-één-stok-één-trom
tao mengdeblindehoortdestokoptromdoveziettochisermaarééntromde blindeblinde hoorthoort dede stokstok opop dede tromde dovedove zietziet dede stokstok opop dede tromtoch isis erer maarmaar éénéén stokstok enéén tromde blinde hoortblinde hoort dehoort de stokde stok opstok op deop de tromde dove zietdove ziet deziet de stokde stok opstok op deop de tromtoch is eris er maarer maar éénmaar één stokéén stok enstok en éénen één tromde blinde hoort deblinde hoort de stokhoort de stok opde stok op destok op de tromde dove ziet dedove ziet de stokziet de stok opde stok op destok op de tromtoch is er maaris er maar ééner maar één stokmaar één stok enéén stok en éénstok en één tromde blinde hoort de stokblinde hoort de stok ophoort de stok op dede stok op de tromde dove ziet de stokdove ziet de stok opziet de stok op dede stok op de tromtoch is er maar éénis er maar één stoker maar één stok enmaar één stok en éénéén stok en één trom

Ik ken een hond die bezig is zijn baas kunstjes te leren. Brengt de hond hem een stok, gooit die baas de stok metéén wegHet geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaanAls je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dichtWie een stok heeft, begint doorgaans al gauw uit te kijken of er niet ergens een hond valt te slaanMen moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op leunen kanActeurs worden stok-oud. Ze zijn hun halve leven iemand anders en die jaren tellen niet mee