De brave man denkt het laatst aan zichzelf


de-brave-man-denkt-het-laatst-aan-zichzelf
friedrich von schillerdebravemandenkthetlaatstaanzichzelfde bravebrave manman denktdenkt hethet laatstlaatst aanaan zichzelfde brave manbrave man denktman denkt hetdenkt het laatsthet laatst aanlaatst aan zichzelfde brave man denktbrave man denkt hetman denkt het laatstdenkt het laatst aanhet laatst aan zichzelfde brave man denkt hetbrave man denkt het laatstman denkt het laatst aandenkt het laatst aan zichzelf

De man die altijd zegt wat hij denkt, krijgt op het laatst precies wat hij verdient -Austin O'Malley
de-man-die-altijd-zegt-wat-hij-denkt-krijgt-op-het-laatst-precies-wat-hij-verdient
Wie slechts aan zichzelf denkt, denkt aan niet veel -Jan Vercammen
wie-slechts-aan-zichzelf-denkt-denkt-aan-niet-veel
De man denkt over de vrouw na, de vrouw denkt hooguit aan de man -Walter Schubart
de-man-denkt-over-de-vrouw-na-de-vrouw-denkt-hooguit-aan-de-man
Wie van de mensen te slecht denkt, denkt stellig over zichzelf te groot -Peter Sirius
wie-van-de-mensen-te-slecht-denkt-denkt-stellig-over-zichzelf-te-groot
De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien. -Dirk Coster
de-liefde-openbaart-aan-de-man-een-wereld-buiten-zichzelf-aan-de-vrouw-een-wereld-in-zichzelf-beiden-zijn-verwonderd-dit-alles-tevoren-nooit-te
In een grote stad denkt met te veel aan zichzelf, in kleine steden bemoeit men zich te veel met de anderen -Joseph Sanial-Dubay
in-een-grote-stad-denkt-met-te-veel-aan-zichzelf-in-kleine-steden-bemoeit-men-zich-te-veel-met-de-anderen