De dag zal komen, waarop het heilige Troje ten onder gaat


de-dag-zal-komen-waarop-het-heilige-troje-ten-onder-gaat
homerusdedagzalkomenwaarophetheiligetrojetenondergaatde dagdag zalzal komenwaarop hethet heiligeheilige trojetroje tenten onderonder gaatde dag zaldag zal komenwaarop het heiligehet heilige trojeheilige troje tentroje ten onderten onder gaatde dag zal komenwaarop het heilige trojehet heilige troje tenheilige troje ten ondertroje ten onder gaatwaarop het heilige troje tenhet heilige troje ten onderheilige troje ten onder gaat

Laat komen wat komen wil, ook de ergste dag gaat voorbij -William Shakespeare
laat-komen-wat-komen-wil-ook-de-ergste-dag-gaat-voorbij
De dag zal komen waarop men in de musea een kanon laat zien, zoals men daar tegenwoordig een martelwerktuig laat zien, terwijl men zich verwondert dat zoiets ooit heeft kunnen bestaan -Victor Hugo
de-dag-zal-komen-waarop-men-in-de-musea-een-kanon-laat-zien-zoals-men-daar-tegenwoordig-een-martelwerktuig-laat-zien-terwijl-men-zich-verwondert-dat
Een dag in de gevangenis waarop je niet huilt is een dag waarop je hart verkild is, niet een dag waarop je hart gelukkig is -Oscar Wilde
een-dag-in-de-gevangenis-waarop-niet-huilt-is-een-dag-waarop-hart-verkild-is-niet-een-dag-waarop-hart-gelukkig-is
Een regering, die voortdurend met het oproer onderhandelt, gaat door oproer ten onder -Gustave le Bon
een-regering-die-voortdurend-met-het-oproer-onderhandelt-gaat-door-oproer-ten-onder
Beschouw elke dag, die voor u aanbreekt, als de laatste; het uur, waarop gij niet gehoopt hebt, zal u dan een welkome verrassing zijn -Horatius
beschouw-elke-dag-die-voor-u-aanbreekt-als-de-laatste-het-uur-waarop-gij-niet-gehoopt-hebt-zal-u-dan-een-welkome-verrassing-zijn