De deugdzaamheid van een vrouw moet groot en krachtig zijn, daar zij vaak voor twee toereikend moet wezen


de-deugdzaamheid-van-een-vrouw-moet-groot-krachtig-zijn-daar-zij-vaak-voor-twee-toereikend-moet-wezen
carmen sylvadedeugdzaamheidvaneenvrouwmoetgrootkrachtigzijndaarzijvaakvoortweetoereikendwezende deugdzaamheiddeugdzaamheid vanvan eeneen vrouwvrouw moetmoet grootgroot enen krachtigkrachtig zijndaar zijzij vaakvaak voortwee toereikendtoereikend moetmoet wezende deugdzaamheid vandeugdzaamheid van eenvan een vrouween vrouw moetvrouw moet grootmoet groot engroot en krachtigen krachtig zijndaar zij vaakzij vaak voorvaak voor tweevoor twee toereikendtwee toereikend moettoereikend moet wezende deugdzaamheid van eendeugdzaamheid van een vrouwvan een vrouw moeteen vrouw moet grootvrouw moet groot enmoet groot en krachtiggroot en krachtig zijndaar zij vaak voorzij vaak voor tweevaak voor twee toereikendvoor twee toereikend moettwee toereikend moet wezende deugdzaamheid van een vrouwdeugdzaamheid van een vrouw moetvan een vrouw moet grooteen vrouw moet groot envrouw moet groot en krachtigmoet groot en krachtig zijndaar zij vaak voor tweezij vaak voor twee toereikendvaak voor twee toereikend moetvoor twee toereikend moet wezen

Ik moet werkelijk de man nog ontmoeten die meer ziet in deugdzaamheid dan in een mooie vrouw -Confucius
ik-moet-werkelijk-de-man-nog-ontmoeten-die-meer-ziet-in-deugdzaamheid-dan-in-een-mooie-vrouw
Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem ongelukkig te maken -Gerard Reve
wanneer-een-vrouw-meent-dat-zij-zo-nodig-voor-het-geluk-van-een-man-moet-zorgen-is-zij-er-na-aan-toe-hem-ongelukkig-te-maken
Indien deugdzaamheid moet bestaan zowel inde gedachten als in de handelingen, dan wordt er geen enkele deugdzame vrouw gevonden -Etienne Rey
indien-deugdzaamheid-moet-bestaan-zowel-inde-gedachten-als-in-de-handelingen-dan-wordt-er-geen-enkele-deugdzame-vrouw-gevonden
Wanneer een vrouw haar man eenmaal vergeven heeft, moet zij zijn zonden niet meer opwarmen voor het ontbijt -Marlene Dietrich
wanneer-een-vrouw-haar-man-eenmaal-vergeven-heeft-moet-zij-zijn-zonden-niet-meer-opwarmen-voor-het-ontbijt
Een jonge huisvrouw denkt dat het huis er is voor de vrouw; langzaam moet zij leren inzien dat de vrouw er is voor het huis -Thérèse Hoven
een-jonge-huisvrouw-denkt-dat-het-huis-er-is-voor-de-vrouw-langzaam-moet-zij-leren-inzien-dat-de-vrouw-er-is-voor-het-huis
Waar de leeuwenhuid niet toereikend is, moet men er een vossenvel op naaien -Plutarchus
waar-de-leeuwenhuid-niet-toereikend-is-moet-men-er-een-vossenvel-op-naaien