De dichter is een koe. Hij graast elke dag de werkelijkheid af, de melk die hij produceert is de poëzie


de-dichter-is-een-koe-hij-graast-elke-dag-de-werkelijkheid-af-de-melk-die-hij-produceert-is-de-poëzie
gerrit achterbergdedichteriseenkoehijgraastelkedagdewerkelijkheidafmelkdiehijproduceertpoziede dichterdichter isis eeneen koehij graastgraast elkeelke dagdag dede werkelijkheidwerkelijkheid afde melkmelk diedie hijhij produceertproduceert isis dede poëziede dichter isdichter is eenis een koehij graast elkegraast elke dagelke dag dedag de werkelijkheidde werkelijkheid afde melk diemelk die hijdie hij produceerthij produceert isproduceert is deis de poëziede dichter is eendichter is een koehij graast elke daggraast elke dag deelke dag de werkelijkheiddag de werkelijkheid afde melk die hijmelk die hij produceertdie hij produceert ishij produceert is deproduceert is de poëziede dichter is een koehij graast elke dag degraast elke dag de werkelijkheidelke dag de werkelijkheid afde melk die hij produceertmelk die hij produceert isdie hij produceert is dehij produceert is de poëzie

Verder van de wereld weg, elke dag een beetje. Dichter naar de hemel toe, elke dag een treetje -Onbekend
verder-van-de-wereld-weg-elke-dag-een-beetje-dichter-naar-de-hemel-toe-elke-dag-een-treetje
Een Nederlander is een soort Duitser die denkt dat hij geen Duitser is omdat hij melk drinkt -Gerard Reve
een-nederlander-is-een-soort-duitser-die-denkt-dat-hij-geen-duitser-is-omdat-hij-melk-drinkt
Slechts hij, dis de poëzie met waarheid en wijsheid verenigen kan, is werkelijk dichter -Lord George Byron
slechts-hij-dis-de-poëzie-met-waarheid-wijsheid-verenigen-kan-is-werkelijk-dichter